Gasthuis Kaliste

Zelfstandige Ondernemers Hoeven Niet Perse Een Verplichte Verzekering Te Hebben

Sharing is caring!

Hoewel zelfstandige ondernemers niet gebonden zijn door een dergelijke verplichting, het wordt ten zeerste aangeraden om het in te dienen, omdat in het geval dat de auto-ondernemer het onderwerp van een geschil is, zijn patrimonium niet gescheiden is van zijn professionele activiteit, hij dan het risico loopt alle risico’s persoonlijk over te nemen. Een goedkope autoverzekering is immers nooit verkeerd om te hebben. Houdt dit wel in gedachte.

Als een culinaire aanbieder bijvoorbeeld het pand van zijn klant in brand steekt, moet hij alle kosten betalen. Hier komt professionele verzekering voor, die in sommige gevallen wordt aangevuld met meer specifieke garanties.

Specifieke Professionele Burgerlijke Verzekering

Om de burgerlijke verzekering aan te passen, informeert de professional zijn verzekeraar over alle taken van zijn activiteit, om de risico’s die daaruit voortvloeien te bestuderen. De verzekeraar van zijn kant adviseert zijn cliënt om de specifieke voorwaarden van zijn verzekering te bepalen. Een risico varieert inderdaad naargelang de beroepen, omdat een professional in de voedingsindustrie meer wordt blootgesteld aan de risico’s van voedselvergiftiging dan een accountant.

Aan de andere kant stelt een professional van het bestuur zich bloot aan even belangrijke risico’s, ondanks de verplichting tot middelen voor zijn activiteit. Zijn cliënt kan zware schade claimen als blijkt dat het advies dat hij heeft opgevolgd een tegengesteld resultaat heeft. In dit geval hadden we je de goedkoopste rechtsbijstandverzekering zeker aangeraden.

Er Kan Een Speciale Multi-Risicodekking Worden Afgesloten Bij De Verzekeraar

In dit geval kan de verzekeraar een multi-risicodekking bieden die beter is afgestemd op de behoeften van professionals die worden ondersteund door professionele civiele bescherming. Een aansprakelijkheidsverzekering van de manager kan worden ondertekend om de ongevallen met betrekking tot de mogelijke fout van het management te garanderen.

Er Worden Soms Nog Fouten Gemaakt Bij Verzekeringen Door De Werkgever

De “onvergeeflijke fout” garantie van de werkgever beschermt de gevallen van arbeidsongevallen als gevolg van een schending van de veiligheidsverplichting. Ten slotte blijft de dekking die door professionals het vaakst wordt gekozen de wettelijke bescherming die essentieel is geworden om de beslechting van geschillen in der minne en voor de rechtbank te vergemakkelijken. Het voorbeeld van de chirurgen die hun hand verzekeren, toont aan dat een werkinstrument dat als vanzelfsprekend wordt beschouwd, snel een kapitaalbelang kan hebben.